Halal Control Lithuania

Mūsų pagrindinis tikslas yra užtikrinti sąžiningą ir kvalifikuotą visos Halal produkcijos gamybą. Mes siekiame užtikrinti, kad sertifikuoti produktai būtų pagaminti laikantis visų Halal gamybos reikalavimų ir standartų pagal Islamo (Šariato) įstatymus.

SERTIFIKATO PATIKRINIMAS